De mooiste laan van Brabant

De mooiste laan van Brabant

In 2018 vervangt Rijkswaterstaat de mooiste laan van Brabant. De 1750 populieren langs de A2 tussen Boxtel en Best worden gekapt. Rijkswaterstaat heeft besloten om de populieren te kappen omdat ze in slechte staat zijn en een gevaar zijn voor het verkeer. De bomen zijn in 1994 aangeplant als verwijzing naar de vroegere klompenmakerijen in deze buurt.

Storm

De bomen zijn in dermate slechte staat dat ze een gevaar opleveren voor het verkeer en recreanten in Het Groene Woud.  Bij de laatste storm in januari 2018 waaiden diverse exemplaren om, waarvan er enkele op de A2 terechtkwamen.  De 53 slechtste bomen worden dit voorjaar al geveld. In het najaar gevolgd door de 1700 resterende.

Herplant

Het verloren gegane groen zal worden herplant. Dit gebeurt in overleg met de gemeenten Boxtel en Best en natuur- en belangenorganisaties. De herplant staat voor de komende jaren op de planning. Het zal dus nog een hele tijd duren voordat het stukje snelweg dwars door Het Groene Woud weer even groen is als nu.

Duurzaam hergebruik

Het platform ‘wij houden jullie hier‘ heeft als doelstelling tot duurzaam hergebruik van het hout in de eigen regio én herplant van 1750 te kappen populieren langs de A2 tussen Best en Boxtel. Het initiatief komt van coöperatie Peppelhout uit Vught. Iedereen die een goede bestemming heeft voor dit hout kan zich hier aanmelden.

The Dutch Mountains

Eén bijzonder aansprekend project heeft zich inmiddels gemeld, namelijk The Dutch Mountains. Een buitenkansje, zo denken de bedenkers van het project Dutch Mountains in Veldhoven. Want wat ooit moet leiden tot het grootste houten gebouw ter wereld kan deze 2000 kuub hout heel goed gebruiken – zeker omdat dat een ecologisch voordeel oplevert ten opzichte van hout dat vanuit het buitenland geïmporteerd wordt.