Deze Policy geldt voor iedereen die de website www.slimboek.com en bergmeester.com bezoekt.

 1. Beheer
  De website slimboek.com en bergmeester.com staat onder beheer van Eric Bergmeester Photography. De contactgegevens zijn te vinden op bergmeester.com. Slimboek is een handelsnaam van Eric Bergmeester Photography.
 2. Gegevens van bezoekers
  2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.slimboek.com en www.bergmeester.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2b Eric Bergmeester Photography zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
  2c Eric Bergmeester Photography kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
  Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc, waarvan slimboek.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
 3. Cookies
  3a slimboek.com en bergmeester.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan slimboek.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij slimboek.com en bergmeester.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
 5. Disclaimer
  Eric Bergmeester Photography is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij slimboek.com of bergmeester.com.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  slimboek.com en bergmeester.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de bestelling.
  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc, waarvan slimboek.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan slimboek.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 3. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan slimboek.com of bergmeester.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 4. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. slimboek.com en bergmeester.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door slimboek.com of bergmeester.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.