Missie volbracht!

Op 1 oktober 2016 is het Natuurfotografen Verbond Nederland gestopt met al haar activiteiten, na 16 succesvolle jaren. Voor mij was dit als oprichter en voorzitter van het NVN een heel bijzonder moment. Samen met het bestuur heb ik namelijk de conclusie getrokken dat de missie van het NVN is volbracht. Hiermee is ook mijn missie volbracht! Tevreden en voldaan en met heel veel trots kijk ik terug op een bijzonder mooie periode.

Ontstaan

In 1986 heb ik de Vereniging van Natuurfotografen (VNFE) mee opgericht. Ik ben zo’n 15 jaar voorzitter van deze vereniging geweest. Al in 1991 had ik het plan een landelijke dag voor natuurfotografie te organiseren. Door te weinig animo is die dag uiteindelijk niet doorgegaan. Nadat ik in de loop van de jaren ‘90 een aantal festivals had bezocht in onder andere België en Duitsland bleef ik overtuigd dat dit ook in Nederland zou kunnen. In 1999 heb ik daarom met de VNFE de eerste landelijke dag voor natuurfotografie georganiseerd. Dat was een leuk klein succes dat naar meer smaakte. Deze ervaringen hebben geleid tot de oprichting van het NVN in 2000. Als oprichter van het NVN ben ik ook altijd voorzitter geweest van deze mooie netwerkorganisatie.

Terugblik

Het Natuurfotografen Verbond Nederland was een netwerkorganisatie voor natuurfotografie. Het had als belangrijkste doel het bevorderen van verantwoorde natuurfotografie en het overdragen van kennis en inzicht in de natuurfotografie.  Stichting NVN werd sinds de oprichting in 2000 gerund door vrijwilligers en werkte zonder winstoogmerk.

In de beginjaren heeft het NVN de natuurfotografie mee helpen bevorderen door ondersteuning te bieden aan de plaatselijke en landelijke natuurfotografie verenigingen. Later heeft het NVN zich losgemaakt van deze verenigingen en is een eigen koers gaan varen.

Het NVN heeft gedurende 16 jaar veel succesvolle activiteiten georganiseerd die een positieve impuls hebben gegeven aan de natuurfotografie. Het bekendst zijn waarschijnlijk de 7 Internationale Natuurfotografie Festivals. Daarnaast heeft het NVN meerdere nationale festivals georganiseerd, workshops, seminars, fotowedstrijden, exposities, beurzen, thema dagen en symposia. Achter de schermen is veel gelobbyd, zijn partijen met elkaar in contact gebracht en zijn nieuwe initiatieven actief gesteund. Via de website en social media werd natuurfotografie verder gepromoot en andere organisaties en evenementen een podium geboden.

Op deze activiteiten kwamen talloze sprekers van wereldnaam hun werk presenteren, maar ook waren er vaak jonge en aanstormende talenten. Ik kijk met bijzonder veel plezier terug naar de optredens van onder andere Frans Lanting, Jim Brandenburg, Vincent Munier, Paul Nicklen, Fred Hazelhoff, Jan Vermeer, Jasper Doest en de vele andere talentvolle fotografen uit binnen en buitenland.

Veranderingen

De wereld om ons heen is drastisch veranderd. Internet is een belangrijke factor geworden. Nieuws is direct beschikbaar en kennis is gemakkelijk vindbaar. De fotografie is digitaal geworden en iedereen kan gemakkelijker natuurfoto’s maken. Het is een eenvoudig deze op meerdere manieren publiceren. Er is veel fotowerk te zien op talloze websites, social media en fora, met vaak actieve feedback. Iedereen kan zich makkelijk aansluiten bij een van de vele internet communities. Er zijn veel natuurfotografie festivals bijgekomen. Deze worden gerund door professionals en hebben vrijwel alle een commerciële basis met winstoogmerk. Een Nederlands natuurfototijdschrift is verschenen en er zijn meerdere digitale magazines over natuurfotografie beschikbaar gekomen. Er zijn vele nationale en internationale natuurfotowedstrijden bijgekomen waar iedereen aan kan meedoen.

Missie volbracht!

De conclusie is, dat de natuurfotografie een enorme boost heeft gekregen. Het NVN kon aan alle mooie nieuwe initiatieven niets meer toevoegen. De missie van het NVN is volbracht. Het NVN-bestuur heeft daarom besloten om met ingang van 1 oktober 2016 te stoppen met alle activiteiten. De stichting zal worden opgeheven. Hiermee is ook mijn missie volbracht!

Tevreden en voldaan

Hiermee is een fijne periode afgesloten die mij veel nieuwe contacten, energie en inspiratie heeft gebracht. Tevreden en voldaan en met veel trots kijk ik daarom terug op deze bijzonder mooie periode.